new-asendia-logo

Redakcja

Nazwa firmy:
Asendia Germany GmbH

Adres siedziby i dane kontaktowe:
Redcarstrasse 3
53842 Troisdorf
Niemcy

telefon: +49 800 1817000
faks: +49 2241 9472-30

e-mail: info.de@asendia.com
Internet: www.asendia.de

Wpis do rejestru:
Rejestr Handlowy B Sądu Rejonowego w Siegburgu (Siegburg)
Numer w rejestrze handlowym: HRB 9578

Zarząd:
Xavier Goddaer
Oliver Schleiss

Numer identyfikacji podatkowej VAT UE:
DE 812822610

Inspektor ochrony danych:
Robert Graf
e-mail: dataprotection.de@asendia.com


Hosting sieci:

HubSpot Ireland Ltd, Ground Floor, Two Dockland Central, Guild Street, Dublin 1, Co. Dublin, Ireland, Registration Number : IE515723, www.hubspot.com